Tabela rozmiarów pierścionków.
 rozmiar
pierścionka
średnica
(mm)
 7 15,00 
 8 15,30 
 9 15,60
 10 15,90 
  11  16,20 
 12 16,60 
  13  16,90 
  14  17,20 
 15 17,50 
 16 17,80 
  17  18,10 
 18 18,50 
 19 18,80 
 20 19,10 
 21 19,40 
 22 19,80 
 23 20,10 
 24 20,45 
 25 20,80 
 26 21,00 
 27 21,35 
 28 21,75 
 29 22,05 
 30 22,35