REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GEKON


Postanowienia ogólne

1) Sklep Internetowy Gekon działający pod adresem www.bizuteriagekon.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży biżuterii złotej, srebrnej oraz pozłacanej.
2) Sklep Gekon prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
a wszystkie produkty, które są w nim sprzedawane są fabrycznie nowe.
3) Właścicielem Sklepu Internetowego Gekon jest Grzegorz Kondratowicz- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą Gekon Grzegorz Kondratowicz z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 59. Właściciel prowadzi również sklep firmowy znajdujący się w budynku Galerii „Madro” przy ulicy Zwycięstwa 8 lok, 044 w Białymstoku.
4) Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu Internetowego Gekon
ma Właściciel.
5)  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z  przepisami aktów prawnych stosuje się przepisy w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
6) Cenniki, ogłoszenia, reklamy, i inne informacje o produktach podane na stronach Sklepu Internetowego Gekon, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Informacja o Sprzedawcy

GEKON Grzegorz Kondratowicz
ul. Warszawska 59
15-062 Białystok
NIP: 542-116-13-64,
REGON: 200308921

Zamówienia

1) Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym Gekon poprzez kliknięcie ikony "kupuję" zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.bizuteriagekon.pl i wybranie formy płatności i dostawy.
2) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
3) Następnym krokiem jest wysyłany automatycznie e-mail potwierdzający dokonanie zakupu i informujący o wybranej formie płatności oraz terminie dostawy.
4) Kontakt telefoniczny ze Sklepem Internetowym Gekon jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.
5) Jeżeli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo, a list elektroniczny będzie niezrozumiały wówczas Sklep Internetowy Gekon nie będzie realizował takich zamówień.
6) Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Gekon jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu Sklepu.
7) Prezentowane zdjęcia na stronie Sklepu oraz inne formy wizualizacji mają charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości produktu. Wzory biżuterii wykonywane są ręcznie, co może wpływać na nieznaczne różnice wyrobów tego samego modelu.

Cena i koszt dostawy

1) Kupujący może dokonać zapłaty za towar poprzez:

a) przelew na rachunek bankowy* Sklepu Internetowego Gekon
b) elektroniczny system płatności DotPay*
c) płatność gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela

* W przypadku nie dokonania zapłaty za zamówiony produkt w terminie
 10 dni od dnia złożenia zamówienia - zamówienie zostaje anulowane.

2) Koszty dostawy ponosi Kupujący.
3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4) Dostawa następuje na adres Klienta podany w zamówieniu.
5) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie klienta faktura VAT.

Czas realizacji zamówienia i dostawa

1) Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin, chyba że przy wybranym produkcie wskazany był inny termin realizacji zamówienia.
2) W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu
z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zobowiązany jest
do poinformowania Klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od zamówienia.
4) Czas dostawy towaru wynosi 3-5 dni roboczych od czasu zrealizowania zamówienia.

Zwrot zamówionego towaru

1) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku " o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować
z produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Gekon bez podania przyczyny w terminie  14 dni od daty doręczenia towaru.
2) W przypadku zwrotu produktu wraz z odsyłanym towarem prosimy
o wypełnienie i dołączenie formularza zwrotu.
3) W przypadku zwrotu produktu, koszt za odesłanie towaru pokrywa Kupujący.
4) Zwracany produkt powinien być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, wraz z produktem, metką, fakturą bądź paragonem fiskalnym.
5) Zwracany produkt nie może mieć zarysowań, uszkodzeń, przeróbek, wygięć pierwotnego kształtu biżuterii oraz oznak jego użytkowania.
6) Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7) W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niebyłą. To co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że jest to konieczne w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep Internetowy Gekon przesyłki zwrotnej, z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.
8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje w zamówieniach ściśle związanych z osobą Konsumenta, produktów z grawerem oraz produktów nie występujących w podstawowej ofercie Sklepu Internetowego Gekon, robionych na zamówienie Klienta. W takich przypadkach właściwości towaru zostają zawsze indywidualnie uzgodnione z Kupującym oraz podany zostaje opis indywidualnych cech produktu.

Reklamacje

1) W przypadku zawierania umów z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w razie jej stwierdzenia w  terminie 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o niezgodności w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia takiej niezgodności.
Reklamowany produkt należy przesłać na adres:

Gekon Grzegorz Kondratowicz
ul. Warszawska 59
15-062 Białystok
z dopiskiem: Sklep Internetowy Gekon – Reklamacja

2) Sprzedawca w terminie 14-u dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji i wskaże klientowi dalszy sposób postępowania.
3) Do przesyłki reklamacyjnej dołączyć należy parazwgon lub fakturę VAT potwierdzającą zakup w Sklepie Internetowym Gekon, ewentualnie inny dokument potwierdzający zakup, może być to potwierdzenie przelewu, metka, certyfikat.
4) Należy także dołączyć wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.
5) Produkt kupiony w Sklepie Internetowym Gekon można również zareklamować w Sklepie Firmowym w Białymstoku, budynek Galerii Madro,
ul. Zwycięstwa 8 lok. 044.
 
5) Sprzedawca w terminie 14 dni od dostarczenia produktu do Sklepu Internetowego Gekon ma obowiązek odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.
6) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (głównie uszkodzenia wynikające z winy Klienta
lub na skutek złego użytkowania produktu np. zniszczenia mechaniczne, wgniecenia, zarysowania) Sklep Internetowy Gekon skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
W takim przypadku Klient może odebrać produkt bez zlecenia naprawy.
7) Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku prawidłowo złożonej reklamacji i  stwierdzenia niezgodności towaru z umową wynikających z winy Sprzedawcy, reklamacja zostaje uznana.  Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez jego naprawę  bądź wymianę na nowy i odeśle Klientowi na swój koszt. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie wiązała się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta, Sprzedawca obniży cenę lub na skutek odstąpienia Klienta od umowy, zwróci pełną należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni.

Ochrona danych osobowych

1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
(tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002r. - Dz. U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych,
2) Klient, który składa zamówienie w Sklepie Internetowym Gekon, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, składania kolejnych zamówień oraz w celu marketingowym przez Sklep Internetowy Gekon. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy Gekon.
3) Klient ma prawo do zmiany swoich danych osobowych, a także może żądać zaprzestania ich wykorzystywania bądź usunięcia.
4) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, biuletynów związanych z ofertą Sklepu Internetowego Gekon na adres e-mail.

Ochrona praw autorskich

1) Wszystkie zamieszczone zdjęcia produktów oraz zdjęcia reklamujące produkty są własnością Sklepu Internetowego Gekon.
2) Zabrania się kopiowania zdjęć oraz pozostałych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie, a także ich udostępnianie w Internecie.
3) Zabrania się podmiotom zewnętrznym na pobieranie zdjęć ze strony Sklepu Internetowego Gekon i wykorzystywania ich do celów handlowych
lub marketingowych.

Postanowienia końcowe

1) Regulamin jest ważny od dnia 2013-12-09
2) Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w każdym czasie, jednak nie będą one miały wpływu na prawa i obowiązki Klientów w zakresie usług realizowanych przed dokonaniem zmian.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.