REKLAMACJA I GWARANCJA:

1) W przypadku zawierania umów z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w razie jej stwierdzenia w  terminie 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o niezgodności w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia takiej niezgodności.
Reklamowany produkt należy przesłać na adres:

Gekon Grzegorz Kondratowicz
ul. Warszawska 59
15-062 Białystok
z dopiskiem: Sklep Internetowy Gekon – Reklamacja
lub
Gekon Grzegorz Kondratowicz
ul. Zwycięstwa 8 lok. 044
15-703 Białystok
z dopiskiem: Sklep Internetowy Gekon - Reklamacja


2) Sprzedawca w terminie 14-u dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji i wskaże klientowi dalszy sposób postępowania.

3) Do przesyłki reklamacyjnej dołączyć należy paragon lub fakturę VAT potwierdzającą zakup w Sklepie Internetowym Gekon, ewentualnie inny dokument potwierdzający zakup, może być to potwierdzenie przelewu, metka, certyfikat.


4) Należy także dołączyć wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.


5) Produkt kupiony w Sklepie Internetowym Gekon można również zareklamować w Sklepie Firmowym w Białymstoku, pod adresem:
GALERIA MADRO
ul. Zwycięstwa 8 lok. 044
15-703 Białystok


6) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (głównie uszkodzenia wynikające z winy Klienta 

lub na skutek złego użytkowania produktu np. zniszczenia mechaniczne, wgniecenia, zarysowania) Sklep Internetowy Gekon skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. 
W takim przypadku Klient może odebrać produkt bez zlecenia naprawy.

7) Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku prawidłowo złożonej reklamacji i  stwierdzenia niezgodności towaru z umową wynikających z winy Sprzedawcy, reklamacja zostaje uznana.  Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez jego naprawę  bądź wymianę na nowy i odeśle Klientowi na swój koszt. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie wiązała się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta, Sprzedawca obniży cenę lub na skutek odstąpienia Klienta od umowy, zwróci pełną należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni.